ISSN 2078-4163 (Print), 2078-4171 (Online)

Azerbaijan National Academy of Sciences

ASTRONOMICAL JOURNAL OF AZERBAIJAN

Astronomical Journal of Azerbaijan of the Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS)
is founded in 28 Aprel 2006

All Issues
2018
Vol.13 No.1
Vol.13 No.2
2017
Vol.12 No.1
Vol.12 No.2
Vol.12 No.3
2016
Vol.11 No.1
Vol.11 No.2
Vol.11 No.3
2015
Vol.10 No.1
Vol.10 No.2
Vol.10 No.3
2014
Vol.9 No.1
Vol.9 No.2
Vol.9 No.3
Vol.9 No.4
2013
Vol.8 No.1
Vol.8 No.2
Vol.8 No.3
Vol.8 No.4
2012
Vol.7 No.1
Vol.7 No.2
Vol.7 No.3
Vol.7 No.4
2011
Vol.6 No.1
Vol.6 No.2
Vol.6 No.3
Vol.6 No.4
2010
Vol.5 No.1
Vol.5 No.2
Vol.5 No.3
Vol.5 No.4
2009
Vol.4 No.1 - 2
Vol.4 No.3 - 4
2008
Vol.3 No.1 - 2
Vol.3 No.3 - 4
2007
Vol.2 No.1 - 2
Vol.2 No.3 - 4
2006
Vol.1 No.1 - 2
Vol.1 No.3 - 4
Sample
Download

“Azərbaycan Astronomiya Jurnalı”nın redaksiya heyətinin tərkibi

Cəlilov N.S. - baş redaktor
Babayev E.S. - baş redaktorun müavini
Pirquliyev M.Ş.- məsul katib


Üzvlər:

- Asvarov A.İ. (AMEA Fizika İnstitutu)
- Ətayi Ə.Ə. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Həziyev Q.Ə. (AMEA Naxçıvan Bölməsinin Batabat Astrofizika Rəsədxanası)
- İsmayılov N.Z. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Quliyev Ə.S. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Quluzadə C.M. (Bakı Dövlət Universiteti)
- Mikayılov X.M. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Rüstəmov B.N. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Rüstəmov C.N. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
Texniki redaktorlar:

- İsmayıllı R.F. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Əsgərov A.B. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
 

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
BÜROSUNUN QƏRARI

№ 5/6,

7 may 2019-cü il

© 2006-2019, Azerbaijan National Academy of Sciences.
© 2006-2019, Shamakhy Astrophysical Observatory named after N.Tusi, ANAS. All rights reserved.